Privatnost i kolačići

Zaštita podataka

Web trgovina beach-flag.net u vlasništvu i upravljanju je tvrtke Atelje Hertiš. Zaštitu osobnih podataka shvaćamo veoma ozbiljno. Stoga je tvrtka poduzela tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala zaštitu podataka i pridržavaje sadržaja Ugovora. Svi podaci koji su zaprimljeni u svrhu obavljanja narudžbe – posebice ime i adresa, email adresa, brojevi telefona i faksa – kao i svi podaci neophodni za provedbu Ugovora, Atelje Hertiš prikuplja i pohranjuje putem elektronskog sustava za obradu podataka. Podacima koje Atelje Hertiš ovim putem prikupi postupa na strogo povjerljiv način, a trećim stranama ih se prosljeđuje jedino u isključivim prilikama: (npr. poduzećima za paketne usluge, poduzećima za osiguranje tereta, itd.).

Potrošač je izričito suglasan sa sakupljanjem, obradom i upotrebom njegovih osobnih podataka, uključujući i IP adresu.  Svoje suglasje s pohranom i obradom podataka u nužnu svrhu, potrošač može opozvati bilo kada, pisanim putem ili putem e-maila na info@beach-flag.net, pri čemu će se od kupca zatražiti potrošački broj. Ovakvi opozivi imaju za posljedicu potpuno brisanje profila potrošača iz baze podataka Ateljea Hertiš. K tome, potrošač može u bilo koje doba zahtijevati informacije u svezi s podacima o potrošaču koje je tvrtka Atelje Hertiš pohranila, i to pisanim putem tvrtki Atelje Hertiš ili putem e-mail adrese info@beach-flag.net.

 

Upotreba kolačića

Kolačići služe pri određivanju učestalosti pristupa našim internetskim stranicama, kao i broja korisnika. Također nam pomažu pri konfiguraciji naših ponuda, kako bi vam one bile što je moguće prikladnije i učinkovitije. Svrha korištenja kolačića jest omogućiti nam optimalno vođenje korisnika. Primjerice, ukoliko pri kupnji dođe do prekida, sadržaj košarice će neko vrijeme ostati zapamćen, a kada se potrošač bude vratio na stranicu, moći će nastaviti svoju kupovinu. 

Ova web stranica također koristi analitički sustav Google-a, tj. uslugu web analize kompanije Google Inc. (''Google''). Pri analitičkim postupcima Google-a koriste se ''kolačići'', što znači da Google koristi datoteke koje su pohranjene na Vašem računalu i koje dozvoljavaju analizu Vašeg korištenja web stranice. Po pravilu, informacije koje kolačići stvore u svezi s Vašim korištenjem ove web stranice prenose se na server Google-a u SAD-u, gdje se pohranjuju. Međutim, bude li na ovoj web-stranici aktivirana anonimizacija, Vaša pripadajuća IP-adresa će isprva biti skraćena sa strane Google-a (vrijedi za države članice EU-a, te ostale države potpisnice Ugovora Europske ekonomske zajednice). Puna IP-adresa se prenosi serveru Google-a u SAD-u, gdje ju se skraćuje jedino u posebnim slučajevima.

Google će ovu informaciju koristiti nakon primljenih uputa sa strane operatera web stranice, kako bi procijenio Vaše korištenje stranice, sastavio izvješća o aktivnostima na web stranici i proveo daljnje usluge operateru web stranice u svezi s korištenjem web stranice i Interneta. IP adresa koju Vaš web preglednik odašilje putem analitičkog sustava Google-a, nije dopremljena skupa s ostalim Google podacima. Pohranu podataka putem kolačića možete onemogućiti sukladnom konfiguracijom softvera vašeg web-preglednika; međutim, molimo vas imajte u vidu da u tom slučaju nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove web stranice. K tome, preuzimanjem i instaliranjem utikača web preglednika dostupnog na sljedećem linku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, možete spriječiti da podaci koje kolačić stvori, a koji su u svezi s vašim korištenjem web-stranice (uključujući i Vašu IP-adresu), budu prenijeti Google-u, koji će obaviti obradu.

Poduzeće Atelje Hertiš koristi alat za praćenje ''Google Analytics'' u skladu sa zakonskim propisima. Stoga, poduzeće Atelje Hertiš koristi najnoviju inačicu alata (koja odgovara zahtjevima za zaštitu podataka). Povrh toga, sam potrošač može se protiviti obradi i korištenju podataka koje se na ovaj način pribavlja, uključujući i postupke u svezi s korištenjem analitičkog sustava Google-a, te sve ove postupke može onemogućiti putem dodatka web-pregledniku, koji je dostupan na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enDa bi odgovorilo na sve upite ili primjedbe koje bi potrošač želio uputiti, a koji su vezani uz zaštitu i tajnost podataka, poduzeće Atelje Hertiš je također dostupno na sljedećoj email adresi: info@beach-flag.net